Esiintymis- ja vuorovaikutus­koulutukset

Avaimet vaikuttaviin kohtaamisiin, yhteistyöhön ja esiintymiseen

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot eivät ole vain työkaluja. Ne ovat voimavaroja, jotka vahvistavat yhteisöä ja parantavat työn tuloksia.

Kiinnostava esitys, vaikuttava esiintyjä -koulutuksessa syvennytään sekä esitykseen että esittäjään. Opitaan tekemään vaikuttavia esityksiä vähemmällä vaivalla ja esittämään ne omia vahvuuksia hyödyntäen.

Kuunteleminen ja palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen ovat työelämän tärkeitä ja usein liian vähälle huomiolle jääneitä taitoja. Sujuvaa ja varmaa vuorovaikutusta -koulutuksessa keskitytään niihin sekä rakentavaan ja tavoitteelliseen keskusteluun. 

Jännittämisen vaikutukset ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä, ja ne estävät ihmistä pääsemästä parhaimpaansa. Jännityksestä innostukseen – kohti rennompaa esiintymistä -koulutuksesta saa keinoja, joilla oireita voi lievittää välittömästi ja hallita pidemmällä aikavälillä pysyvästi.

Jännityksestä innostukseen – kohti rennompaa esiintymistä

Opitaan ymmärtämään omaa jännitystä, hallitsemaan sitä ja vahvistamaan esiintymisvarmuutta askel askeleelta.

Kiinnostava esitys ja vakuuttava puhuja

Rakennetaan selkeitä esityksiä, hyödynnetään omia vahvuuksia ja motivoidaan yleisö kuuntelemaan.

Sujuvaa ja varmaa vuorovaikutusta

Paneudutaan kuuntelemisen, palautteen antamisen ja argumentoinnin taitoihin ja siihen, miten ne vahvistavat yksilöä ja työyhteisöä.