Palaute kehittää, mutta ei kivutta

Olin aikeissa kirjoittaa postauksen palautteen antamisen taidosta. Sitten törmäsin sattumalta Sheila Heenin TEDx-puheeseen, jossa katse olikin vastaanottajassa. Ja ymmärsin, että se vasta taito onkin, palautteen vastaanottaminen.

Heen osoittaa, että se on myös mitä hyödyllisin taito. Palautteen tehtävähän on auttaa sen saajaa kehittymään, toisin sanoen tehdä vastaanottajasta jollakin tavalla parempi ihminen, puoliso, työntekijä, vanhempi.

Ja taitava vastaanottaja muuttaa toimintaansa, jos kokee palautteen hyödylliseksi.

Yllättävää on se, että sinun kykysi vastaanottaa palautetta ei muuta vain sinua. Se muuttaa myös sen, miten muut ihmiset näkevät ja kokevat sinut.

Tutkimuksissa on huomattu, että ihmiset, jotka haluavat aitoa, eteenpäin vievää palautetta, ovat tyytyväisempiä työhönsä, omaksuvat nopeammin uudet roolinsa ja saavat parempia arvioita suoriutumisestaan. Tämä ei koske niitä, jotka kalastelevat vain kohteliaisuuksia ja kehuja. Siksi nyt puhutaan vain korjaavasta palautteesta, jota myös usein negatiiviseksi palautteeksi kutsutaan.

90 prosenttia huonoa, 10 prosenttia arvokasta

Useimmat meistä haluavat oppia, mutta harva haluaa tulla opetetuksi. Miksi emme siis ota palautetta vastaan?

Heenin mukaan syitä on niin paljon, että meistä useimmille riittää omansa. Kysymys voi olla esimerkiksi näistä:
Palaute tai neuvo on huono.
Palautteen antaja on epäluotettava.
Palaute on epäselvää.
Saat palautetta pyytämättäsi.
Palautteen perusteella et tiedä, miten voisit parantaa suoritustasi.
Palaute järkyttää.

Etsimällä – ja me toden totta etsimme – palautteesta löytää aina vikaa, jonka takia sen voi hylätä.

Hylkäämispäätöksen teemme nopeasti. Heenin mielestä liian nopeasti, sillä vaikka palaute olisi 90-prosenttisesti väärää, epäreilua, vääräaikaista tai huonosti ilmaistua, loput 10 prosenttia siitä voi olla juuri sitä, mikä auttaa meitä kehittymään. Siksi huonoakin palautetta pitäisi pystyä käsittelemään ja vasta harkinnan jälkeen joko ottaa se vastaan tai hylätä se.

Osuva palaute voi aiheuttaa tuskaa

Kun päätät, että palaute on huonoa tai väärää, voit unohtaa sen. Kun tiedät, että palaute on oikeaa ja aiheellista, koet sen pienenä tai isompana piikkinä lihassa.

Yksilöllinen herkkyys palautteelle vaihtelee käsittämättömän paljon, joidenkin tutkimusten mukaan jopa 3 000 prosenttia. Vaikka luku ei ihan pitäisi paikkaansa, se antaa kyllä suuntaa. Suuria herkkyyseroja voi olla jo perheen sisällä, ja ihan varmasti niitä on työpaikoilla.

Ensinnäkin meillä kaikilla on oma tyytyväisyyden tasomme. Toiset meistä elävät ja kokevat väkevästi, toiset vähän minimin yläpuolella. Palaute saa erilaisen merkityksen erilaisten ihmisten ajatuksissa. Lisäksi vaihtelua on siinä, miten kauas omasta normaalista palaute meidät heittää. Kritiikistä joku kyykkää, joku notkistaa vähän polviaan. Kolmanneksi kysymys on siitä, miten nopeasti palautteen jälkeen toivumme ennallemme.

Unohtaako tunnissa vai vatvooko päiväkausia? Oman herkkyyden tunnistaminen voi helpottaa kritiikkiin suhtautumista.

Pyydä palautetta oikein

Heenin neuvo sille, joka haluaa saada palautetta kehittyäkseen, on tämä: kysy yhtä konkreettista asiaa, jonka muuttaminen auttaisi sinua kehittymään tai parantamaan tilannetta.

Esimerkiksi: Minkä asian voisin puheenjohtajana tehdä toisella tavalla, jotta viikkopalaveristamme tulisi tehokkaampi? Mikä asia minun pitäisi muuttaa, jotta sinä onnistuisit työssäsi paremmin?

Älä siis kysy vain palautetta, vaan konkreettista asiaa. Älä myöskään kysy, onko jotain mitä voisit tehdä paremmin, koska aina on. Asettamalla kysymyksen taiten saat hyviä vastauksia.

Helppoa palautteen vastaanottaminen ei ole, koska jokainen meistä haluaisi tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on ja palaute kertoo, että ihan niin ei juuri nyt ole.

Toisaalta meillä on halu oppia, kehittyä ja tulla paremmiksi toimissamme ja ihmissuhteissamme. Koska oppiminen harvoin on kivutonta, meidän on hyvä oppia ymmärtämään ja hallitsemaan sitä kipua.

Sheila Heen on valmistunut Harvardin oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Hän opettaa ja kirjoittaa muun muassa neuvottelutaidoista.

 

Teksti. Ja kuinka se tehdään.

Marikoo Kotisivuratkaisut

Kati Vastamäki

icon-puhelin 0400 164 132               icon-sposti kati@kativastamaki.fi