Referenssit

hipsut-oranssi   Kati on kirjoittanut mm. henkilöhaastatteluja Kulttuurirahaston vuosikertomukseen ja Tammenlastuja-lehteen. Hän on ammattitaitoinen, aikatauluista kiinni pitävä toimittaja, joka perehtyy aiheeseen ja tuottaa sujuvaa tekstiä lukijat huomioiden.

Annakaisa Tavast
viestintäpäällikkö
Suomen Kulttuurirahasto


hipsut-oranssi   Kati toimittaa juttuja säännöllisesti TTY:n sähköiseen työyhteisölehteen ja tarvittaessa myös sidosryhmälehteen. Yhteistyömme on alkanut 2008.

Kati tarttuu mielellään aiheeseen kuin aiheeseen, ideoi juttuaiheita itse ja yhdessä muun toimituksen kanssa. Hän käsittelee työyhteisöaiheita tavalla, joka tukee yliopistomme arvoja.

Katilla on vahva verkkokirjoittamisen osaaminen. Hänen ilmaisunsa on monipuolista ja työnsä jälki huolellista.

Katja Ayres
viestintäjohtaja
Tampereen teknillinen yliopisto


hipsut-oranssi   Kati on tehnyt yhdistyksemme Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehden Poratek Uutisten toimituksellisen työn jo vuodesta 2010.

Kati on luotettava, ripeä, kuunteleva ja aktiivisesti osallistuva yhteistyökumppani. Kati on myös tutustunut kaivonporausalan saloihin ja tuo rohkeasti esiin mielipiteitään ja ajatuksiaan juttusisältöön.

Viestinnän vahvana osaajana Kati luo aiheisiin oivaltavuutta, syvyyttä ja sisältöä, joka tekee lukemisen selkeäksi ja mieluisaksi niin alan ammattilaisille kuin alaa vähän tai ei lainkaan tunteville. Poratek Uutiset -lehti onkin laadukas ja kiitelty ammattilehti, joka toimii myös yhdistyksemme ja jäsenyritystemme markkinointimateriaalina.

Eine Järvinen
toiminnanjohtaja
Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry


hipsut-oranssi   Me PAUssa haluamme, että edunvalvojamme kiinnittävät huomiota viestinnän merkitykseen. Jokaisen luottamusmiehen tai työsuojeluedustajan työssä on useinkin hetkiä, jolloin on esiinnyttävä ryhmän edessä tai lähetettävä viestejä niin työnantajalle kuin jäsenistöllekin.

Voimme itse vaikuttaa siihen, kuinka vakuuttava sanomamme on, kuten Katilta olemme saaneet oppia. Hyväkin voi oppia paremmaksi. Peruskoulutuksessamme on ohjelmassa niin suullista kuin kirjallistakin viestintää. Pidämme tärkeänä, että näitä aineita opettaa asiantuntija, joka tuntee edunvalvojien toimintaympäristön. Kati on ollut yhteistyökumppanimme alusta asti, ensin pelkästään kirjallisen viestinnän opettajana, nyt jo muutamana vuonna olemme saaneet hyödyntää hänen asiantuntijuuttaan myös suullisessa viestinnässä.

Ryhmämme koostuvat lähtökohdiltaan hyvin erilaisista aikuisopiskelijoista, mikä varmasti on haaste opettajalle. Kursseillemme Kati rakentaa ammattitaidolla viestinnän ohjelmasta kokonaisuuden, jossa myös aiheesta vähemmän innostuneet saadaan mukaan. Kun opiskeltavat asiat liitetään omaan työhön, motivaatio on parhaimmillaan. Kati osaa tämän, joten toivon yhteistyömme jatkuvan edelleen.

Päivi Vuovirta
koulutussuunnittelija
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry


Palautetta viestintäkoulutuksista

Materiaali oli hyvä, sitä voi hyödyntää päivittäisessä työssä.

Monipuolinen sisältö. Ammattiryhmämme otettiin hyvin huomioon.

Koulutus kytkeytyi hyvin omaan työhön, ja siihen sai esimerkkien avulla konkreettisia neuvoja.

Omaa tekstiä tulee jatkossa mietittyä enemmän, ja halu kirjoittaa vahvistui.

Kurssi oli kannustava ja rohkaiseva.

Keskustelu oli antoisaa, joten oli hyvä, että siihen sai mahdollisuuden.

Pidin erityisesti interaktiivisesta otteesta ja positiivisen ajattelun keinoista kehittää omaa esiintymistä.

Uskaltaa helpommin laittaa itsensä likoon.

Antoi ajattelemisen aihetta myös jatkoon.

Otit hassuimmatkin kommentoinnit hyvin mukaan.

Opettaja mukaansatempaava, innostava ja tasapuolinen.

 

Teksti. Ja kuinka se tehdään.

Marikoo Kotisivuratkaisut

Kati Vastamäki

icon-puhelin 0400 164 132               icon-sposti kati@kativastamaki.fi